Home  »  Hovac  » 

Hovac

Hoe werkt het?

Bekijk hier al onze producten van Hovac

 

Vindt U een isoleerkan ook zo'n intelligent object? Wat warm is blijft warm en wat koud is blijft koud, zonder toevoeging van energie. Wij noemen dit product dan ook graag het meest economische en ecologische product te koop op de markt. De vraag is nu: hoe doet hij dat?

Het antwoord hierop is eenvoudig. Het gaat om het minimaliseren van warmteoverdracht. Laten we het volgend experiment uitvoeren.
1. Neem een koud glas water en laat het een uur staan. Het water is niet koel meer maar lauw en is al snel gelijk aan de omgevingstemperatuur.
2. Een lekkere soep moet heet gegeten worden maar wacht een kwartiertje en ze is lauw doordat de omgevingstemperatuur veel kouder is.
We zien dus: warmte wordt overgedragen. Warmteoverdracht wordt veroorzaakt door 3 fenomenen: Conductie, straling en convectie.

 

Conductie

Wat is warmte? Warmte is niets anders dan atomen die sneller of minder snel bewegen. Hoe warmer een stof, hoe meer energie de atomen bezitten en hoe sneller ze bewegen. Omwille van deze beweging botsen ze tegen hun 'buurmanatoom' en geven hun snelheid (dus warmte) door. Warmteoverdracht door conductie is het fenomeen van botsende atomen die hun snelheid overdragen.

Vb: Het opwarmen van een metalen staaf is hier een bekend voorbeeld van. Neem een metaalstaaf en warm deze op aan één uiteinde. Je zal merken dat de warmte zich voortplant en uiteindelijk zal het andere uiteinde ook warmer worden.

Straling


De stralingswarmte is de warmte die door infrarode straling verspreid wordt. Infrarood is elektromagnetische straling met een golflengte net iets langer dan dat van zichtbaar licht. Het zit net onder het rood in het spectrum en werd in 1800 door William Herschel ontdekt. Het bijzondere van elektromagnetische straling is dat er geen medium nodig is waarin de golven zich voortplanten. In tegenstelling tot geluid bijvoorbeeld, dat zich niet in een vacuüm kan voortplanten, kan licht zich prima door een verder totaal lege ruimte voortbewegen.

Stralingswarmte kan warmte overdragen van de warmtebron naar een ander lichaam, zonder dat de tussenruimte noemenswaardig opgewarmd wordt. De luchtledige tussenruimte kan niet opgewarmd worden. Opwarming is immers een versnelling van de moleculen, als er geen materie is kan er dus niets opgewarmd worden. Infrarood straling wordt ook wel warmtestraling genoemd, omdat voorwerpen die worden verwarmd tot bijvoorbeeld 80 graden Celsius voelbaar een deel van hun warmte als infraroodstraling uitzenden. De warmte van de zon is ook stralingswarmte.


Convectie

Convectie is een eigenschap van vloeistoffen en gassen. Wanneer een deel van een vloeistof of een gas opwarmt, stijgt het ten opzichte van de rest van dit vloeistof of gas. De vrijgekomen plaats wordt ingenomen door koudere delen en deze worden op hun beurt opgewarmd en stijgen. Hierdoor wordt beweging gecreëerd in de vloeistof of het gas.

Vb.: De warme soep geeft warmte af aan de lucht boven de soep. Deze stijgt en de plaats wordt ingenomen door koudere omringende lucht. Het afgeven van warmte aan de lucht zorgt er wel voor dat de soep afkoelt. Je kan het proces nog versnellen door te blazen over de soep waardoor de warme luchtlaag boven de soep sneller wordt vervangen door een koudere laag.

Een hoog oplaaiend kampvuur is een prachtig voorbeeld van de hoger vermelde fenomenen.

De warmtestraling houdt je op een veilige afstand van het vuur. Het rode gezicht dat je overhoudt na een avondje rond een kampvuur is te wijten aan de infrarode straling.

De vlammen en rook worden opwaarts gedreven door convectie.

De grond rond het kampvuur wordt warm door conductie.

Constructie van een vacuumfles

Om een goede isoleerfles te bouwen moeten de 3 warmteoverdrachtfenomenen zo veel mogelijk worden gereduceerd.

De beste isolator is een vacuüm daar er een gebrek is aan atomen. Zonder atomen worden onmiddellijk conductie en convectie geëlimineerd. Neem een isoleerfles met dubbelwandige glazen fles die een vacuüm bevat. Om deze breekbare glazen fles te beschermen zit ze meestal in een kunststoffen of metalen omhulsel. De infrarode straling wordt tegengegaan door een zilveren laag die is aangebracht tussen de glazen wanden, in het vacuüm. Dankzij het vacuüm in combinatie met een zilveren laag wordt zowel convectie, conductie als straling in grote mate gereduceerd.

Is er dan helemaal geen warmteoverdracht meer? Spijtig genoeg wel omwille van de imperfectie van sommige toepassingen.

De grootste verliespost van de isoleerfles is de dop. Zeker kan deze geïsoleerd worden met bvb. kunststof maar zelfs hiervan is de warmteoverdracht veel groter dan met vacuüm. Een andere verliespost is de glazen binnenfles. De binnen- en buitenfles ontmoeten elkaar aan de hals. Hier kan door conductie een kleine warmteoverdracht gebeuren. Alhoewel van de veronderstelling wordt uitgegaan dat een vacuüm een luchtledige toestand vertegenwoordigt zonder atomen, en aldus er geen warmteoverdracht plaatsvindt, is in de praktijk een absoluut vacuüm moeilijk te realiseren. Met een niet perfect vacuüm zal warmteoverdracht door conductie en convectie niet volledig worden opgeheven.

Ondanks de hoger genoemde onvolmaaktheden, slaagt Hovac Belgium er toch in om een bijna perfecte isolerende toestand te bereiken in zijn producten. Met de ervaring van vele tientallen jaren worden producten ontwikkeld die pas na diepgaande studies gecommercialiseerd worden. Een goed bestudeerde vorm van de isolerende fles, een isolerende dop, een zilverlaag in de vacuümruimte van de dubbelwandige fles en een hoog vacuüm zijn enkele van de aspecten die Hovac producten kwalitatief aan de top positioneren.

 

Nog meer informatie over Hovac kan u vinden op http://www.hovac.be